Privacy verklaring PlonZZ

Privacy is bij PlonZZ erg belangrijk. Wij zullen je gegevens dan ook op een veilige manier volgens de AVG verwerken en gebruiken. In deze privacy verklaring lees je welke gegevens worden verzameld en met welk doel. Ook kan je in deze verklaring lezen wat je rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen verzoek ik je contact op te nemen via info@plonzz.nl.

 

Artikel 1 - Wie zijn wij?

PlonZZ is een eenmanszaak, gevestigd te Goirle, 5052 BX, aan de Baronielaan 71. Wij staan ingeschreven in de KvK onder nummer 83556052. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens.

 

Artikel 2 - Welke gegevens gebruiken wij?

PlonZZ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan PlonZZ (hebt) verstrekt. Hieronder staat een overzicht van persoonsgegevens die PlonZZ verwerkt. PlonZZ verwerkt de volgende gegevens;

 • de naam van je kind
 • de geboortedatum van je kind
 • het geslacht van je kind
 • je naam
 • je telefoonnummer
 • je e-mailadres
 • je adres
 • je bankrekeningnummer en eventueel openstaand saldo

 

Artikel 3 - Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als (potentiële) klant of websitebezoeker verkregen, omdat je deze gegevens aan ons hebt vertrekt.

 

Artikel 4 - Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

PlonZZ verwerkt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden;

 • omdat je klant van ons wilt worden
 • voor de automatische incasso
 • voor het maken van de diploma’s
 • voor de planning en het oproepen van de zwemles
 • voor wettelijke verplichtingen zoals de belastingaangifte van PlonZZ

 

Artikel 5 – Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

PlonZZ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en om te kunnen doen aan wettelijke verplichtingen. Voor persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar na het einde van de overeenkomst.

 

Dit betekend dat het incassocontact en inschrijfformulier wordt vernietigd als de zwemlessen worden beëindigt. Het absenten vel wordt 7 jaar bewaard, op dit vel staat de naam (voor en achter) van de klant die bij ons zwemt.

 

Artikel 6 - Welke rechten heb ik met betrekking tot deze gegevens?

De AVG geeft je de volgende rechten met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens:

 • Inzage – Je kunt een verzoek doen om je gegevens in te zien.
 • Wijziging – Indien gewenst kunnen de door jou aangeleverde gegevens worden gewijzigd, afgeschermd of verwijderd.
 • Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens.
 • Gegevensoverdracht – Je kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Intrekking – Je hebt het recht de gegevens die je hebt verleend weer in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij kunnen leveren.

 

Je kunt gebruikmaken van bovengenoemde rechten door een e-mail te sturen aan info@plonzz.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen en indien mogelijk in behandeling nemen.

 

Mogelijk wordt er gevraagd om een kopie van je identiteitsbewijs te sturen. Ter bescherming van je privacy dient hierin het volgende te zijn afgeschermd: pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de Machine Readable Zone (MRZ) dit is de strook met nummers onder aan een paspoort.

 

Artikel 7 – Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

PlonZZ neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Door het toepassen van een SSL beveiliging op de website worden gegevens veilig ingevoerd zonder tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen onderscheppen. Daarnaast worden je persoonsgegevens afgeschermd met wachtwoorden. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@plonzz.nl.

 

Artikel 8 – Met wie delen wij persoonsgegevens?

PlonZZ zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien PlonZZ aan derden een opdracht geeft om gegevens te verwerken, sluit PlonZZ een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PlonZZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Artikel 9 – Slotbepalingen

PlonZZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Wij raden je daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacy verklaring is bijgewerkt op 2 maart 2023.